Demo

Projecten

Vernieuwing Regio Tram

Vernieuwing Regio Tram

Onze ‘kenners van infra’ zijn voor de Provincie Utrecht voor verschillende projecten werkzaam in het OV-domein. Zo zijn we betrokken bij de Uithoflijn, maar ook bij het nieuwe project ‘vernieuwing Regio Tram’, waarbij de bestaande Sunij-lijn gereed wordt gemaakt voor nieuw materieel. Daarmee wordt de lijn klaargemaakt voor de wensen van de toekomst.

Lees meer

Hoekse Lijn

Hoekse Lijn

De vroegere spoorlijn tussen Schiedam en Hoek van Holland is door de gemeente Rotterdam omgebouwd van heavyrail- naar lightrailverbinding. Deze aanpassing maakt het mogelijk om met de metro vanuit Rotterdam naar Hoek van Holland en vice versa te reizen. De voorbereidingen om het laatste deel, richting Hoek van Holland Strand, te realiseren zijn in volle gang.

Lees meer

Noord/Zuidlijn

Noord/Zuidlijn

Na jaren van boren, bouwen en testen rijden sinds 21 juli 2018 de metro’s over de Noord-Zuidlijn. Een intensief project, waar veel partijen betrokken bij waren. Dimitri Witte was in de laatste fase van dit gigantische project namens Stenga betrokken bij de overdracht van het project richting de toekomstig eigenaar en beheerder: de gemeente Amsterdam.

Lees meer

Rotterdam The Hague Airport nieuwbouw 25kV transformator- en schakelstation

Rotterdam The Hague Airport nieuwbouw 25kV transformator- en schakelstation

Op het vliegveld Rotterdam The Hague Airport (RTHA) in Rotterdam is een nieuw businesspark ontwikkeld. Daarbij zijn plannen gemaakt voor een nieuw te realiseren woonwijk in Zestienhoven. Om het businesspark en deze woonwijk van energie te kunnen voorzien is er in opdracht van de regionale netbeheerder een nieuw onderstation gerealiseerd.

Lees meer

150kV lijnvervanging Utrecht – Breukelen

150kV lijnvervanging Utrecht – Breukelen

In 2009 is op het spoortracé Utrecht Lage Weide – Breukelen extra stroomcapaciteit gerealiseerd. Hiervoor zijn 150kV hoogspanningsmasten van de regionale netbeheerder van nieuwe geleiders voorzien. Dit was nodig ter voorbereiding op de aansluiting op het 380kV-net van het destijds nieuw te bouwen station Kortrijk. De nieuwe lijnen vertoonden echter een uniek en onplezierig bijverschijnsel: bij een bepaalde windsnelheid en richting veroorzaakten deze een hoge fluittoon hetgeen geluidsoverlast veroorzaakte bij de bewoners van Maarssen.

Lees meer

Spoortunnel Delft

Spoortunnel Delft

Delft ligt langs een van de drukste spoortrajecten in Nederland. Hier liggen het station en de sporen ondergronds, waarbij de sporen het station door een spoortunnel bereiken. Op dit moment wordt gewerkt aan de bouw van een tweede tunnelbuis. De prognose is dat deze tweede tunnelbuis eind 2017 klaar is en in gebruik wordt genomen.

Lees meer

Emplacement Maasvlakte West

Emplacement Maasvlakte West

Het spooremplacement Maasvlakte West, onderdeel van goederenspoorlijn De Betuweroute, heeft in 2013 een grote uitbreiding ondergaan. Er werden in totaal 18 nieuwe sporen aangelegd, wat zorgde voor een verdubbeling van het oorspronkelijke aantal sporen. Naast het bouwen van nieuwe sporen, zijn er ook nieuwe bovenleidingen, onderhoudswegen en installaties toegevoegd.

Lees meer

Havenspoorlijn Rotterdam

Havenspoorlijn Rotterdam

De Rotterdamse Havenspoorlijn is een goederenspoorlijn tussen de spoorwegemplacementen IJsselmonde/Kijfhoek en de Maasvlakte. De spoorlijn is ruim veertig kilometer lang. In verband met de aanleg van de Betuweroute, is een deel van de lijn vervangen en verlegd. De Havenspoorlijn is met deze verlegging in zijn geheel geelektrificeerd, zodat elektrische treinen het hele traject kunnen rijden.

Lees meer

Randstadspoor Utrecht Lunetten

Randstadspoor Utrecht Lunetten

Het Randstadspoor is het sporennetwerk rondom Utrecht en vormt een belangrijke verbinding met alle omliggende dorpen en steden. Om de bereikbaarheid van de regio te optimaliseren, heeft Prorail op het traject Utrecht Centraal Station – Houten het aantal sporen verdubbeld. Bij het realiseren van deze extra sporen zijn bij station Utrecht Lunetten twee ‘dive-unders’ gebouwd. Een dive-under is een ongelijkvloerse bouwconstructie die het mogelijk maakt dat treinen onder andere sporen door kunnen duiken.

Lees meer

Buitendienststelling sporen in Arnhem

Buitendienststelling sporen in Arnhem

Regelmatig komt het voor dat bepaalde sporen in Nederland ‘buiten dienst’ worden gesteld. Dit betekent dat het treinverkeer tijdelijk wordt stilgelegd, vanwege ingeplande controlemomenten of het realiseren van onderhoudswerkzaamheden aan de sporen en/of bovenleidingen. Ook in Arnhem waren een aantal buitendienststellingen van de treinsporen gepland, waarin veel werk verzet moest worden in een relatief korte tijd.

Lees meer

Rangeerterrein Kijfhoek Zwijndrecht

Rangeerterrein Kijfhoek Zwijndrecht

Rangeerterrein Kijfhoek, gelegen tussen Barendrecht en Zwijndrecht, is met 50 hectare oppervlakte en ruim 40 verdeelsporen het grootste rangeerterrein in Nederland. In 2012 heeft Prorail de blusvoorzieningen over het gehele terrein laten vervangen. Dit zorgde voor de komst van nieuwe blusleidingen, hydranten, vul- en afnamepunten, aanpassingen van de pompinstallatie en de bouw van een brandweerkazerne voor de bedrijfsbrandweer.

Lees meer

Herstelwerkzaamheden Moerdijkbrug

Herstelwerkzaamheden Moerdijkbrug

Over het Hollandsch Diep in het zuiden van het land ligt de Moerdijkbrug. Deze brug is een belangrijke verbinding tussen de provincies Zuid-Holland en Brabant. Dagelijks rijden er veel treinen over de brug. Onderdeel van de Moerdijkbrug is de spoorbrug. ProRail is met samenwerkende partijen op zoek naar een duurzame oplossing voor het onderhoud van deze veelgebruikte brug.

Lees meer

Uithoflijn

Uithoflijn

De Uithoflijn is de nieuwe tramverbinding tussen Utrecht Centraal en Utrecht Science Park en universiteitscampus De Uithof, die de drukste busverbinding van het land zal ontlasten. Door de realisatie van de Uithoflijn vergroot de vervoerscapaciteit op een stille, schone en zuinige manier. Naar verwachting maken in 2020 maar liefst 60.000 reizigers gebruik van de nieuwe tramlijn. In 2012 is de projectorganisatie opgestart; in 2018 is de lijn gerealiseerd en wordt deze in gebruik genomen. De Uithoflijn wordt gerealiseerd door de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht.

Lees meer

Tracemanagement Betuweroute

Tracemanagement Betuweroute

De Betuweroute is een goederenspoorlijn die van de Rotterdamse Maasvlakte tot aan de Duitse grens bij Zevenaar loopt. De lijn is aangelegd om het reguliere spoor te ontzien als het gaat om goederentreinen. Sinds 2007 is de goederenspoorlijn in gebruik, per 1 juli 2015 wordt de lijn beheerd door ProRail. Diverse goederenmaatschappijen uit heel Europa maken gebruik van de spoorlijn.

Lees meer

Contact