Overdracht

U vraagt zich af hoe u een project overdraagt aan een nieuwe eigenaar en/of beheerder. Het liefst wilt u dit proces zo soepel mogelijk laten verlopen. U bent misschien wel zoekende naar de benodigde informatie voor een goede uitvoering van beheer en onderhoud. Daarbij wilt u vooral voorkomen dat u onvoorzien tegen hoge kosten aanloopt!

Stenga beschikt over de juiste mensen die de verbindende factor vormen tussen alle schakels binnen uw project. We kennen de belangen van opdrachtgevers, opdrachtnemers, toekomstig eigenaars en beheerders en stemmen deze belangen op elkaar af. Daarmee zorgen we voor een goede aansturing en coördinatie van de projectteams.

Fase-afhankelijk zorgen wij voor:
– Het inrichten van het overdrachtsteam en het creëren van draagvlak binnen het project
– Beheerste uitvoering en stabiele en betrouwbare uitvoeringsplanning
– Afbouw van het overdrachtsteam, het afwerken van de laatste punten en de overdracht van het werk van opdrachtnemer naar opdrachtgever, eigenaar en beheerder

Contact