Bouwprocesleiding

Complexe buitendienststellingen vragen om een beheerst en efficiënt proces én om opvolging van dit proces. De begeleiding van dit proces is van onschatbare waarde. Door overzicht te creëren houd je rekening met tijd, geld, maar vooral met veiligheid. Stenga zorgt voor de juiste begeleiding door experts in te zetten met ruime ervaring. Wij zorgen voor het samenspel, zodat uitvoerders buiten hun ding kunnen doen. En dit allemaal in de vooraf ingecalculeerde tijd en ruimte!

Bij Stenga bieden we bouwprocesbegeleiding met focus op:
– Veiligheid
– Oplossen en voorkomen van conflicten
– Planning
– Logistiek
– Risico’s
– Terugvalscenario’s
– Startvoorwaarden
– Communicatie

We stellen een draaiboek op waarin de uitkomsten van bovengenoemde punten samenkomen. Alle projectmedewerkers weten wat er in dit draaiboek staat en acteren hiernaar. Zo zorgen we er samen voor dat een buitendienststelling een stuk minder complex is!

Contact