Demo

Diensten

PROJECTMANAGEMENT

Op zoek naar een ervaren professional die uw project beheerst en zonder poespas kan managen? Ook hiervoor kunt u Stenga inschakelen. Wij zijn de verbindende factor van alle schakels binnen uw project en zorgen voor een goede aansturing en coördinatie van alle werkdisciplines. We bouwen relaties uit, zijn het eerste aanspreekpunt voor projectissues en ontzorgen u als opdrachtgever door zelfstandig en proactief te werk te gaan. Bij Stenga kunnen we op het gebied van projectmanagement net even die extra geven; door jarenlange ervaring in de uitvoering en de opgedane technische kennis signaleren we tijdig eventuele risico’s. Wij anticiperen hierop door snel te schakelen en actie te ondernemen. Zodat u als opdrachtgever hier zo min mogelijk omkijken naar heeft.

INFORMATIEMANAGEMENT

Op dit moment is de grootste spoor- en stationsvernieuwing gaande sinds het ontstaan van de spoorwegen, meer dan 175 jaar geleden. Grote infrastructurele projecten, waar per project diverse stakeholders bij betrokken zijn. Projecten die jaren duren, en daarna overgedragen moeten worden van de projectorganisatie naar de beheerorganisatie. Een hele klus! De grote hoeveelheden informatie die bij een project komen kijken, vragen om een duidelijk overdrachtsproces. De beheerder moet weten wat hij precies nodig heeft aan informatie vanuit het project. Stenga werkt met een vaste procedure om die overdracht te managen. Deze procedure omschrijft het hele overdrachtsproces, zodat de beheerder op basis van een checklist weet wat hij krijgt, en het projectteam weet wat zij aan moet leveren. Deze procedure staat garant voor een snelle, soepele overdracht en behoud van de juiste informatie. Stenga staat voor hoogwaardige ondersteuning van zowel het project als de beheerder, en bekleedt een spilfunctie tussen deze twee partijen. Wij streven ernaar om project- en beheerorganisatie na de technische afronding niet onnodig lang te laten voortduren. Aan het einde van het traject is men zichtbaar tevreden met de afwikkeling; zowel vanuit de projectorganisatie als vanuit de beheerorganisatie.

DETACHERING VAN PROFESSIONALS

Informatiemanagement en de overdracht van projecten vragen om specialistische kennis. Kennis die niet elke organisatie in huis heeft, maar die wel noodzakelijk is voor de bouwprojecten van dit moment. Omdat bouwprojecten van tijdelijke aard zijn – ook al duren ze soms meerdere jaren – is het niet altijd mogelijk of noodzakelijk om hele projectteams in dienst te nemen. Detachering kan dan een goede oplossing voor u zijn! Stenga heeft niet alleen een aantal professionals in dienst om u te helpen met de overdracht, maar heeft daarnaast een groot netwerk. In dat netwerk zitten experts op het gebied van civiele techniek, elektrotechniek (hoog- en laagspanning), tunneltechnische installaties en diverse railinfratechnieken. Daarbij werkt Stenga samen met een aantal betrouwbare partners. Zo kunnen we niet alleen vanuit ons eigen netwerk leveren, maar kunnen we veel breder op zoek naar een geschikte kandidaat voor uw project. Zonder dat u daar zelf omkijken naar heeft uiteraard!

BESTEKSCHRIJVEN

De ideeën zijn er, het ontwerp is goedgekeurd; de realisatie van uw bouwproject komt dichterbij! Nu moeten alle wensen van u als opdrachtgever, de ontwerpspecificaties en de uitvoeringseisen worden vastgelegd in een bestek of contract. Ook daarvoor bent u bij de professionals van Stenga aan het juiste adres. Op dit moment worden er twee soorten contracten gebruikt: het traditionele bestek, en de zogenaamde UAV-gc-contracten. Daarbij krijgt de aannemer naast de verantwoordelijkheid voor de daadwerkelijke bouw ook de verantwoordelijkheid voor bijvoorbeeld het ontwerp, de financieren, beheer en onderhoud. Beide contractvormen vragen een andere manier van schrijven. Wellicht heeft u zelf de kennis en kunde niet in huis om een gedegen, compleet contract te schrijven waarmee u de markt op kunt. Stenga heeft ook hiervoor de juiste experts in huis. Zo krijgt u straks wat u besteld heeft, volgens de specificaties die u bedacht heeft en in de kwaliteit waar u voor betaalt; zonder dat u zich zorgen hoeft te maken of het bestek wel voldoet aan alle eisen. Bouwen zonder zorgen, dat willen we toch allemaal?

CONTRACTMANAGEMENT

Als u Stenga inzet voor contractmanagement, weet u dat de verschillende contracten voor uw bouwproject op een eenduidige manier worden vastgelegd, beheerd en bewaakt. Dat doen wij volgens een vastgesteld proces, met als doel het volledig benutten van de contracten. Door de realisatie van uw project – light- en heavyrail – goed vast te leggen in verschillende contracten – bijvoorbeeld met de aannemers – voorkomt u problemen tijdens de daadwerkelijke uitvoering van het project. Goede afspraken maken met leveranciers, projectpartners, financiers en stakeholders is dus belangrijk. Hiermee beperkt u het aantal onzekerheden. Tegelijkertijd draagt het bij aan de kwaliteitsborging zoals u deze voor ogen heeft en heeft vastgelegd. Tijdens grote rail- en infraprojecten, maar ook tijdens de kleinere projecten, worden nogal wat contracten gesloten. Dit kan op verschillende wijzen; Stenga is gespecialiseerd in traditionele vormen van kwaliteitsbewaking, maar eveneens ervaren in Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) en het uitvoeren van kwaliteit- en procesaudits. Contractmanagement is in het gehele bouwproces een integrale schakel binnen de organisatie, als onderdeel van het informatiemanagement.

TOETSEN EN OPNAMES

Stenga is niet alleen inzetbaar voor informatie- en contractmanagement, maar ook voor het opnemen van civiel werk en het maken van de bijbehorende rapportages. Onze professionals hebben ruime ervaring met diverse soorten kunstwerken door heel Nederland, zowel in de rail- als in de infrasector. U kunt ons inzetten voor 0-opnames, kwaliteitsopnames en bouwkundige opnames. Op basis van een vooraf opgestelde checklist wordt het civiel werk dat u opgenomen wilt hebben gecontroleerd en vastgelegd door middel van foto’s. Aansluitend ontvangt u van ons een rapportage waar alle bevindingen, inclusief aanbevelingen in zijn vastgelegd. Uiteraard checken we ook graag voor u of de gestelde kwaliteit wel voldoet aan de gevraagde kwaliteit in het contract; of controleren we of de juiste documenten wel zijn overgedragen. Om tot slot te kunnen komen tot een goede afronding van het project, controleren wij of alle opname-restpunten voldoende en goed zijn verwerkt door de aannemer.

Contact